savini-wheels-sv47-c-chrome.jpg
savini-wheels-sv47-c-white-chrome.jpg